O mnie

image description

Szanowni Państwo,
Nazywam się Agata Ludwiczak i jestem doradcą biznesowym w zakresie funduszy unijnych. Pozyskiwanie źródeł finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji i organizacji pozarządowych od wielu lat jest jednym z głównych obszarów moich zainteresowań. Jako doktorantka na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytecie Gdańskim przygotowuję obecnie rozprawę doktorską nt: „Efektywność Programu Południowy Bałtyk na tle założeń Europejskiej Współpracy Terytorialnej w oparciu o analizę relacji People to People na podstawie Działania 2.4. Inicjatywy Społeczności Lokalnych”. Wcześniej ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim z pracą nt. „Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania działalności eksportowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wybrane instrumenty wsparcia”. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, jako jedna z sześciu osób w Polsce zostałam przyjęta na warsztaty Komisji Europejskiej do Brukseli.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy związanej z pozyskiwaniem i rozliczaniem projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Przygotowałam wnioski do Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu. Opracowałam wnioski do Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, Litwa- Polska-Rosja, Programu Kultura, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Miasta Elbląga, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Współpracowałam z instytucjami kultury w Polsce i za granicą, pozyskiwałam także partnerów międzynarodowych z Krajów Unii Europejskiej. Doskonale znam zasady polityki strukturalnej Unii Europejskiej w tym przepisy prawa: rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Jako osoba jestem aktywna, konsekwentna, lubię wyzwania i dynamiczne środowisko pracy, które jest nastawione na realizację celów. Posiadam wysokie kompetencje komunikacyjne, negocjacyjne oraz planowania i zarządzania czasem. Z przyjemnością przedstawię swoją osobę podczas spotkania.

Praktyka zawodowa

  • image description
    Zapaszam do zapoznania się z moim życiorysem, gdzie znajdą Państwo szczegółowy przebieg mojej kariery naukowej oraz praktyki zawodowej. Aktualizacja  VIII 2013
  • image description
    Lista instytucji oraz podmiotów gospodarczych, z którymi miałam przyjemność współpracować w zakresie
    funduszy unijnych.
    Aktualizacja  VIII 2013