Oferta

image description

Po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Polska gospodarka pozyskała nowe możliwości na szybki i dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy. Istotnym czynnikiem wpływającym na dynamiczny rozwój przedsiębiorczości, a przy tym konkurencyjności firm i regionów, stały się fundusze unijne. Środki te przeznaczane są zarówno dla instytucji prywatnych, państwowych jak i społecznych, służąc finansowaniu projektów o charakterze szkoleniowym, kulturalnym czy doradczym, a także infrastrukturalnym czy opierającym się na innowacyjnyści.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, celem mojej działalności jest zapewnienie Państwu wsparcia oraz doradztwa w zakresie środków unijnych od chwili stworzenia założeń projektu do zawarcia umowy o jego dofinansowanie, po kompleksowego rozliczenia przedsięwzięcia. Szeroki wachlarz świadczonych przeze mnie usług w tym zakresie pozwoli zaś Państwu na zaangażowanie mnie do tych zadań, które będę najbardziej dopasowane do Państwa potrzeb:

Analiza metod finansowania

Kompleksowej weryfikacja krajowych i międzynarodowych programów dotacyjnych w celu wyłonienia najlepszych rozwiązań dla wsparcia finansowego Państwa inwestycji. 


Doradztwo w zakresie funduszy unijnych

  • Doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszego źródła finansowania, wsparcie przy tworzeniu wniosku w części formalnej oraz merytorycznej.

 

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Sporządzenie szczegółowego biznes planu projektu oraz przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji


Opieka nad projektem

Utrzymywanie kontaktu z Instytucją Zarządzającą, bieżąca analiza i weryfikacja dokumentacji, tworzenie prezentacji, opracowywanie raportów.


Raporty powykonawcze projektu

Opracowywanie raportów kontrolnych na potrzeby Państwa lub Insytucji Zarządzającej w zakresie stopnia osiągnięcia planowanych wskaźników bądź wyników finansowych.


Kursy i szkolenia dla pracowników

Kursy i szkolenia dotyczące zarządzania projektami, przygotowania studiów wykonalności i analiz finansowych oraz pozyskiwania środków ze źródeł publicznych.